Đột quỵ Tuyến yên là bệnh gì?

Tuyến yên là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở nền sọ, sản xuất hormone điều hòa các tuyến nội tiết của cơ thể. Tuyến yên có đường kính khoảng 1 cm, nặng khoảng 0,5 g, gồm thùy trước (chiếm 70% trọng lượng) và thùy sau (thùy thần kinh). Tuyến yên và vùng dưới đồi ảnh hưởng qua lại tạo thành khâu trung gian giữa hệ thần kinh và nội tiết.

14-09-2023 11:44
Theo dõi trên |

benhdotquy.net

  • Từ khóa:

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ