Tuần Nhận thức về Đột quỵ NSW 2022

Tuần lễ Nhận thức về Đột quỵ NSW 2022 sẽ được tổ chức từ thứ 2 đến chủ Nhật (ngày 5- 11/9/2022)

12-03-2022 09:47
Theo dõi trên |

Trong tuần này, nhiều câu lạc bộ / nhóm / ca đoàn phục hồi đột quỵ sẽ đi đến cộng đồng địa phương để gây quỹ, tổ chức các sự kiện và nâng cao nhận thức về Đột quỵ trong khu vực.

Hiệp hội Phục hồi Đột quỵ tổ chức các sự kiện toàn tiểu bang trong thời gian này. Các sự kiện năm 2022 bao gồm:

  • Khởi động tuần lễ nhận thức về đột quỵ – ngày 5/9/2022
  • Hội nghị tạo kết nối đột quỵ – ngày 7/9/2022
  • Buổi biểu diễn của dàn hợp xướng Stroke – ngày 15/9/2022

Để biết thêm thông tin hoặc tham gia, hãy liên hệ với Hiệp hội qua số 1300 650 594 hoặc gửi email tới info@strokensw.org.au.

Ăn cá thường xuyên sẽ mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Ăn cá thường xuyên sẽ mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Các chuyên gia nhận định rằng việc ăn hai bữa cá mỗi tuần theo khuyến nghị có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ