Tạp chí Đột quỵ Quốc Tế – Bản tiếng Việt – Tập 5 số 1

Trong số này, Tạp chí Đột quỵ Quốc tế nói về sa sút trí tuệ ở các bệnh nhân đột quỵ phải nằm viện của tác giả Sarah T.Pendlebury. Bài tổng quan này sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả về tỷ lệ, quá trình tiến triển và các yếu tố bệnh lý lâm sàng của sa sút trí tuệ ở bệnh nhân đột quỵ nội trú.

14-02-2022 14:44
Theo dõi trên |

Nội dung chính:

1. Các ổ chảy máu não vi thể: chúng thực sự có khả năng dự báo chảy máu lớn hay không?

2. Ảnh hưởng của việc chống đông trước khi đột quỵ xảy ra đối với độ nặng của đột quỵ và khả năng sống sót lâu dài.

3. Sa sút trí tuệ ở những bệnh nhân nằm viện do đột quỵ: tỷ lệ, tiến triển và các yếu tố bệnh lý-lâm sàng.

4. Liệu pháp tế bào gốc trong thực nghiệm điều trị đột quỵ: bản phân tích tổng hợp và hồi cứu hệ thống.

5. Rối loạn hô hấp khi ngủ trong nhồi máu não cấp và cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua: những ảnh hưởng đối với tiến triển ngắn và dài hạn, và hiệu quả điều trị của biện pháp tạo áp lực dương liên tục trong đường thở-tính hợp lý và thiết kế của nghiên cứu SAS CARE.

Xem file PDF

Theo Hội Đột quỵ Việt Nam

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ