Khuyến cáo của AHA/ASA về điều trị sớm bệnh nhân đột quỵ

Đây là khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA)/ Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ (ASA) về điều trị sớm bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp.

07-12-2021 14:40
Theo dõi trên |

Theo khuyến cáo AHA/ASA, nên phát triển hệ thống chăm sóc đột quỵ theo từng khu vực để có thể vận chuyển bệnh nhân đến nhanh chóng. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các bộ phận để phát triển các mô hình và quy trình phân loại, nhằm đảm bảo bệnh nhân đột quỵ hay nghi ngờ đột quỵ được chẩn đoán và đánh giá nhanh nhờ các công cụ đã được kiểm nghiệm và chuẩn hóa.

Tổ chức đội phản ứng nhanh đột quỵ bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, Xquang và xét nghiệm. Bệnh nhân nên được đánh giá cẩn thận, bao gồm cả khám thần kinh.

Các hệ thống chăm sóc đột quỵ nên được phát triển để bệnh nhân dù đủ điều kiện tiêu sợi huyết và can thiệp lấy huyết hối cơ học được điều trị nhanh nhất có thể.

Ở nơi không có các chuyên gia hình ảnh học thì cần có hệ thống hội chẩn từ xa với các chuyên gia để đánh giá hình ảnh kịp thời. Các hệ thống từ xa cần được hỗ trợ để hoạt động xuyên suốt 24/7 nhằm bảo đảm chăm sóc bệnh nhân đột quỵ ở nhiều cơ sở khác nhau.

Chi tiết: >> Tại đây

Ăn cá thường xuyên sẽ mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Ăn cá thường xuyên sẽ mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Các chuyên gia nhận định rằng việc ăn hai bữa cá mỗi tuần theo khuyến nghị có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ