GS.TS.BS Lê Văn Thành

GS.TS Lê Văn Thành hiện là Chủ tịch danh dự Hội Đột Quỵ Việt Nam Não, Chủ tịch danh dự Hội Thần kinh TP.HCM và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thần kinh Việt Nam.

07-05-2022 14:54
Theo dõi trên |

Bên cạnh đó, GS.TS.BS Lê Văn Thành còn từng và đang đảm nhận các chức vụ như Chủ tịch Hội Thần kinh khu vực TP.HCM (từ năm 1996 – 2006), Phó Chủ tịch Hội Thần kinh Việt Nam (từ 1998-2006), Hội viên danh dự Hội Thần kinh Pháp quốc (1996 đến nay) và Hội viện Hội Đột Quỵ Thế Giới – WSO (2010 đến nay).

Quá trình đào tạo:

 • Từ năm 1958 – 1964: Đại học Y dược Hà Nội, chuyên ngành Thần kinh
 • 1969 – 1974: Điện sinh lý lâm sàng thần kinh, Khoa Y, Trường Tổng hợp Charles Praha. Tiệp Khắc.
 • 1991: Học Thần kinh tại Pháp (1 tháng)

Quá trình công tác:

 • Từ năm 1965 – 1969: BS điều trị, CB giảng Bộ môn Thần kinh, Khoa Thần kinh – BV Bạch Mai
 • 1974 – 1977: Trưởng phòng Điện Não khoa Thần kinh – BV Bạch Mai
 • 1977- 1984: Phó khoa Thần kinh – Bệnh viện Chợ Rẫy
 • 1984 – 1998: Trưởng khoa Thần kinh – Bệnh viện Chợ Rẫy
 • 1977 – 2001: Trưởng Bộ môn Thần kinh Đại học Y Dược TP.HCM
 • 1989 – 2012: Trưởng Bộ môn Thần kinh TTDT& BDCBYT (ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TP.HCM)

Viết sách:

 • Điện não – sinh lý lâm sàng thần kinh (1982), nhà XB Y học
 • Triệu chứng bệnh học Thần kinh (1984), nhà XB Y học
 • Bệnh học Thần kinh (1990), nhà XB Y học
 • Tham gia viết TBMMN hướng dẫn và xử trí (chủ biên GS.Lê Dức Hinh) 2007, nhà XB Y học
 • Bệnh học Thần kinh tài liệu sau đai học 2010, Thư viện ĐH YK PNT

Đề tài, công trình nghiên cứu:

Đề tài Nghiên cứu cấp Bộ: Nghiên cứu sơ bộ về dịch tễ học Tai biến mạch máu não 3 tỉnh Phía nam TP Hồ Chí Minh, T.giang và Kiên giang

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố: Điều trị tiêu huyết khối đường tĩnh mạch trên 121 cas thiếu mão não cấp trong 3 giờ tại TP Hồ Chí Minh (Lê Văn Thành và Cộng sự) lần đầu tiên tại VN

Đề tài đề tài công bố và áo cáo ở nước ngoài:

 • Babinhski et sa suite le signe de Le Van Thanh
 • Le Concours Medical N 29 Mai 1972, 4156-4151, báo cáo tại Tiệp Khác.
 • Electroencephalograficka a polygraphicka studie u Hypersomnie, Ceskoslovenka Neurologie-Neurochir,38.1973 404-411
 • K metodickace klassifickace o Spansku, Cesk Neuro-Neurochir 38.1976,C6 pp 3053011
 • Syndrome neklicdnich nohou polygraphicka studie, Ceske Neuro-Neurochir, 37/70, 1974 pp 311-319
 • Nhận xét lâm sàng và biến đổi Điện não đồ trong Sốt rét ác tính báo cáo Congres NeuroTropical Limoge France 1991
 • Patients with thrombolysed stroke in Vietnam have an Excellent outcome Lê Văn Thành và cộng sự} European Jounal of Neurology 2010 dol 10.1111/j1468-1331.2010 02995x

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ