Chấn thương sọ não: Nguy cơ đột quỵ tăng cao trong tương lai

Chấn thương sọ não là một yếu tố nguy cơ độc lập của đột quỵ, theo một đánh giá được công bố trực tuyến trên Tạp chí Quốc tế về Đột quỵ.

03-02-2022 20:02
Theo dõi trên |

Dựa trên 18 nghiên cứu bao gồm (2.606.379 người tham gia từ bốn quốc gia), các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng bệnh nhân chấn thương sọ não có nguy cơ đột quỵ tăng đáng kể so với nhóm chứng. (Ảnh: Getty)

Grace M. Turner, Tiến sĩ từ Đại học Birmingham (Vương quốc Anh) và các đồng nghiệp đã tiến hành một tổng hợp các tài liệu có hệ thống để xem xét mối liên quan giữa chấn thương sọ não và nguy cơ đột quỵ.

Dựa trên 18 nghiên cứu bao gồm (2.606.379 người tham gia từ bốn quốc gia), các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng bệnh nhân chấn thương sọ não có nguy cơ đột quỵ tăng đáng kể so với nhóm chứng. Nguy cơ đột quỵ có thể cao nhất trong bốn tháng đầu tiên sau chấn thương sọ não nhưng có thể vẫn tăng lên đáng kể cho đến năm năm sau chấn thương sọ não.

Bất kể mức độ nghiêm trọng hoặc loại phụ của chấn thương sọ não, nguy cơ đột quỵ vẫn tăng. Sau chấn thương sọ não, nguy cơ đột quỵ có thể giảm khi dùng thuốc đối kháng vitamin K và statin nhưng có thể cao hơn với một số loại thuốc chống trầm cảm.

Turner cho biết trong một tuyên bố: “Khoảng thời gian bốn tháng đầu tiên này cũng nên được các bác sĩ lâm sàng sử dụng để dùng thuốc phòng ngừa đột quỵ và tư vấn lối sống nhằm giảm thiểu nguy cơ đột quỵ liên quan đến chấn thương sọ não.

Hai tác giả tiết lộ mối quan hệ tài chính với ngành dược phẩm.

Anh Thi, theo Neurologyadvisor.com

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ