• Điều kiện cần và đủ trong điều trị đột quỵ

    Đột quỵ xảy ra tại mọi thời điểm trong cuộc đời và không loại trừ một ai nhưng không phải bệnh viện nào cũng có thể điều trị được đột quỵ. Vậy, khi chẳng may xảy ra đột quỵ thì cần điều trị ở đâu, phải đến bệnh viện nào đủ khả năng cấp cứu, điều trị đột quỵ?

    25-07-2023 14:53

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ