COVID-19 không chỉ là bệnh về đường hô hấp, nó còn có thể gây đột quỵ!

Một nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng cho thấy bệnh nhân COVID-19 có thêm nguy cơ đột quỵ. 

14-01-2022 08:01