Nguy cơ đột quỵ hậu COVID-19 do cục máu đông gây ra

Một số nghiên cứu mới đây cho rằng COVID-19 là bệnh thiên về mạch máu, tuần hoàn hơn là bệnh phổi, hô hấp. Hình thành cục máu đông hậu COVID-19 là mối nguy tiềm ẩn gây ra đột quỵ. Làm sao để phòng ngừa tình trạng này?

30-12-2021 16:01

Thực hiện: Văn Đạt