Hội đột quỵ Thế Giới (World Stroke Organisation)

Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) là Tổ chức chuyên về đột quỵ. Có hơn 3.000 thành viên cá nhân và 90 thành viên xã hội ở khắp toàn cầu tham gia WSO. Tổ chức này cho biết họ có hơn 55.000 chuyên gia về đột quỵ lâm sàng, nghiên cứu và tổ chức cộng đồng.

30-11-2021 15:54

Tổ chức Đột quỵ Thế Giới là tổ chức chuyên chống lại căn bệnh đột quỵ trên toàn cầu. Mỗi năm, có gần 14 triệu người bị đột quỵ, trong số đó 5.5 triệu người tử vong. Đột quỵ là nguyên nhân gây thiệt mạng đứng thứ hai trên thế giới và là yếu tố thứ ba gây tàn tật.

Nhìn chung, một nửa tình trạng đột quỵ có thể được phòng ngừa bằng cách thực hiện chính sách cộng đồng đúng đắn nhằm giải quyết các yếu tố rủi ro và giúp tăng cường ý thức của mọi người.

Hội đột quỵ Thế Giới (World Stroke Organisation)

Địa chỉ: Rue François Versonnex 7 Geneva 1207 Switzerland

Website: https://www.world-stroke.org

Trọng Dy