Hội đột quỵ Châu Âu (European Stroke Organization)

Nhiệm vụ chính của Hội đột quỵ Châu Âu (ESO) là giáo dục y khoa đối với các chuyên viên chăm sóc y tế; công bố các nghiên cứu mới nhất nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc đột quỵ.

30-11-2021 15:59

Hiệp hội đột quỵ Châu Âu chú trọng đến các dự án chuyên về cấp độ cùng với nhiệm vụ đưa ra giải pháp đề phòng đột quỵ tốt cho toàn cầu:

– Nâng cao sự cảnh giác đối với đột quỵ.

– Triển khai chính sách cộng đồng để giảm thiểu nguy cơ tử vong do đột quỵ và cải thiện chất lượng chất cuộc sống của người mắc đột quỵ.

– Đào tạo chuyên viên đột quỵ và giáo dục công chúng.

– Thành lập chương trình giảng dạy quốc tế thông qua tổ chức/hiệp hội địa phương.

– Cung cấp tài chính cho các tổ chức xã hội tầm cỡ quốc gia để triển khai nhiều hoạt động hơn.

– Khuyến khích các tổ chức, mạng lưới đột quỵ và hội tổ chức họp đưa ra các cuộc họp thiết yếu về đột quỵ.

Hội đột quỵ Châu Âu (European Stroke Organization)

Địa chỉ: Reinacherstrasse 131 – 4053 Basel / Switzerland

Email: esoinfo@eso-stroke.org

Website: https://eso-stroke.org

Trọng Dy