Hội Đột Quỵ Châu Á – Thái Bình Dương (Asian Pacific Stroke Organisation)

Tổ chức Đột Quỵ Châu Á Thái Bình Dương (APSO) được thành lập vào 09/06/2009 thông qua sự sát nhập của Hội Đột Quỵ Châu Á và Diễn Đàn Đột Quỵ Nhật Bản (Japan Stroke Forum).

30-11-2021 15:48

Mục tiêu chính của Tổ chức Đột Quỵ Châu Á – Thái Bình Dương bao gồm:

1. Đào tạo và khuyến khích nhân viên y tế hiểu biết sâu hơn về kiến thức khoa học, nghiên cứu và thực hành tốt trong lĩnh vực đột quỵ.

2. Đào tạo và tổ chức các khóa học sau đại học, khuyến khích người học không ngừng học hỏi và tham gia các lớp học về lĩnh vực đột quỵ.

3. Gây ảnh hưởng tích cực lên các chính sách chữa trị đột quỵ và cải thiện dịch vụ y tế.

Hội Đột Quỵ Châu Á – Thái Bình Dương (Asian Pacific Stroke Organisation)

Địa chỉ: APSO Secretariat Unit C, 3/F, Worldwide Centre 123 Tung Chau Street Kowloon, Hong Kong SAR

Email: apsosec@gmail.com

Website: https://www.theapso.com

Trọng Dy