GS.TS.BS Trần Chí Bằng

Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim Mạch Cần Thơ, Chủ tịch Hội can thiệp thần kinh TP.HCM, Phó chủ tịch Hội điện quang can thiệp Việt Nam…

02-02-2021 16:51
  • Từ khóa: