10 yếu tố nguy cơ phổ biến gây đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 2 trên thế giới nhưng đứng đầu về tỷ lệ tàn tật, mỗi năm đột quỵ gây ra 6,7 triệu ca tử vong trên toàn thế giới và 5 triệu người tàn phế hoặc chịu những di chứng sau đột quỵ. Vậy những yếu tố phổ biến nào gây ra đột quỵ?

02-07-2023 17:00
Theo dõi trên |

benhdotquy.net

Chăm sóc đột quỵ

Dấu hiệu đột quỵ

Tầm soát đột quỵ